Säkerhetsdörrar är inte säkra.

Daloc S43
Daloc S43

Daloc S43
Daloc S43

Uppbruten dörr med knäckt hakregel
Uppbruten dörr med knäckt hakregel

Daloc S43
Daloc S43

1/5

De flesta säkerhetslösningar som finns idag bygger på en princip där man förstärker enbart dörr eller karm, i tron om att bristerna som ger upphov till inbrott sitter där. 

Många tror därför idag att en säkerhetsdörr är säkert mot inbrott, särskilt om det finns fler än ett lås installerat.

Faktum är dock att inbrott med kofot förblir den absolut vanligaste inbrottsmetoden än idag, just för att det inte finns en säkerhetslösning för bostadsdörrar som kan stå emot kofotens enorma brytkraft.

Även bland de säkerhetsdörrar som erhåller de högre dörrklassningarna i internationella bedömningsnormer är det bara en fråga om tid innan dörren bryts upp.

Här spelar det ingen roll hur kraftig en karm eller dörr är; kopplingen mellan dem är den del som brister när den utsätts för en brytkraft på 3-4 ton!

Det finns exempel på hur inbrottsligor kartlägger hela kvarter och stadsdelar med undermåliga dörrar och lås för att under en tid "seriebryta" sig in i trappuppgång efter trappuppgång.

Samtliga bilder visar uppbrutna dörrar där åverkan enbart har gjorts med kofot!

Säkerhetsdörrar levereras ofta idag endast med ett lås. I dessa fall kan inbrottstjuven enkelt använda andra enkla och ljudlösa metoder där man istället angriper låscylindern och nyckelhålet för att ta sig in.