No Access utvecklades av låssmeden Jimmy Hesselbäck efter 35 års erfarenhet av att ta hand om bostadsinbrott.

Maximal inbrottssäkerhet. Maximal utrymningssäkerhet.

No Access är den enda säkerhetsprodukten på marknaden som kan erbjuda ett fullgott skydd mot alla former av bostadsinbrott.

Samtidigt tillåter No Access maximal utrymningssäkerhet vid brand då endast ett lås behövs på dörren - ditt existerande lås. Du behöver alltså inte ens byta nycklar!

Inga dörrar är säkra

Inget lås eller dörr kan skydda mot inbrott med egen förmåga. Problemet ligger i att kopplingen mellan dörr och karm är för svag, och i samtliga fall underdimensionerade för att stå emot kofotens enorma brytkraft.
Än idag görs 1000-tals inbrott med kofot varje år, där låsregeln brister och inbrottstjuven är inne på mindre än en halv minut!
Det spelar alltså ingen roll hur mycket man förstärker dörr och karm med så kallade säkerhetsdörrar; dörren bryts upp ändå.


Den tredje säkerhetstekniken
För att kunna motstå kofotens brytförmåga behövs No Access, benämnd "den tredje säkerhetstekniken" för dess förmåga att egenskapsförstärka låset och därmed omöjliggöra inbrott med kofot och andra inbrottsverktyg.

No Access är utvecklad av låssmeden Jimmy efter 35 års erfarenhet av bostadsinbrott.
Låssystemet uppnår högsta säkerhetsklassning hos RISE; Låsklass 5 och Dörrklass 4 - med bara ett lås!

"No Access går inte att bryta upp"

Ett ogenomträngligt skydd mot inbrott
No Access prövades år 2015 hos Statens Provningsanstalt SP (numera RISE) i ett flertal kategorier. Inbrottsprovet utfördes av Sveriges främsta inbrottsprovare Peter Blomgren. Provet pågick i över tio minuter, där låssystemet utsattes för långa brytförsök med kofot samt hugg- och slagangrepp med huggmejsel och slägghammare. Inbrottsprovarna gav efter dryga 20 minuter upp, varpå uppfinnaren Jimmy gick fram och låste upp dörren med en nyckel.

Inbrottsprovet skedde på en vanlig trädörr med bara ett lås och No Access hade trots det som första inbrottsprovade system någonsin förblivit ouppbruten, helt utan funktionell åverkan.

 

Högsta säkerhetsklassning
Efter proverna erhöll
No Access högsta säkerhetsklassning mot bostadsinbrott; Låsklass 5 och Dörrklass 4. Peter Blomgren har idag No Access som den enda säkerhetsprodukten på sitt kontor, med motivationen "No Access går inte att bryta upp".

Inbrottsprovningen på RISE

Se filmen om inbrottsprovningen på Research Institutes of Sweden (tidigare Statens Provningsanstalt SP) där No Access (tidigare Preventskyddet) inbrottstestas.

 

Den tredje säkerhetstekniken

Ingående delar i No Access
Högsäkerhetssystemet No Access omnämns ofta som "den tredje säkerhetstekniken" för sin förmåga att egenskapsförstärka dörr, lås och karm.


Läs mer nedan om hur No Access unika och patenterade funktioner verkar för att skydda ditt hem mot alla förekommande inbrottsmetoder.

Mothållsbultar

I dörren sitter två mothållsbultar infästa. Dessa är i sin tur förankrade i vår patenterade brygghylsa, som sammanlänkar inre och yttre förstärkningsbehör med dess bultar och mothållsbultarna till en säker helhet. Vid stängning kopplas bultarna ihop med kopplingsdonen, vilka är infästa med betongförankrade bultar i karm och vägg.
Tillsammans bildar de en enhet som omöjliggör särande på dörr och karm för att kunna få ett brytgrepp, och motstår därför alla kofotsangrepp och inbrott med andra brytverktyg.

Cylinderskydd med nyckelhålsbricka

I förstärkningsbehöret sitter ett härdat cylinderskydd. Skyddet är fäst från insidan i ett spår, vilket gör att inte kan cylinderskyddet vridas bort, då skyddet bara vrider sig i sitt spår.
Eftersom cylinderskyddet är härdat går den heller inte att hugga bort.

I cylinderskyddet sitter även en härdad nyckelhålsbricka, som förhindrar borrangrepp och dyrkförsök.
Nyckelhålsbrickan skyddar även cylindern mot det nya verktyget cylindertappsutdragare.

Förstärkningsbehör

På vardera sida av dörren sitter dörrskyltar, vilka kallas förstärkningsbehör och syns från sidan på bilden ovan. Förstärkningsbehören har en förstärkande funktion för både lås och dörr, där de är sammankopplade med tvärgående bultar och brygghylsa, samt mothållsbultar som går in i karmen. Behören håller således låskistan och låset fast och förhindrar därför att låskistan kollapsar in i dörren vid brytförsök.
Dessutom skyddar och fördelar förstärkningsbehören bryt- och slagkraft med inbrottsverktyg över en större yta.

 

No Access infoblad och certifikat

No Access i olika utföranden

No Access finns i olika utföranden:

  • Marrborstad rostfritt stål (standardutförande)

  • Blankpolerat rostfritt stål

  • Mässing ytbehandling

  • 24-karats guld ytbehandling

Beställ eller skicka in en intresseanmälan för er bostad eller bostadsrättsförening idag!

Adress

Inbrottssäkra Hem Sverige AB
Norrtullsgatan 65B

113 45 Stockholm

Intresseanmälan

© 2020 Inbrottssäkra Hem Sverige AB.