Högsäkerhetsklassat och godkänt i låsklass 5

NO ACCESS har högsäkerhetsklassats och godkänts i låsklass 5 dvs. högsta nivån för inbrottsskydd mot kofotsangrepp och uppborrning av lås av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

NO ACCESS i samverkan med ett vredstyrt lås utgör ett vida överlägset säkerhetsskydd och inbrottsskydd än kombinationen vredstyrt lås och dubbla säkerhetslås.